Boeken - Choosing Love Movement

Ga naar de inhoud

Boeken

Shop
De Jongen zonder Schaduw / vertaalde versie van Getting There
Michael Roads Boeken
Een spirituele roman over liefde, passie, lijden en verlichting. Een bron van licht en inspiratie om spiritueel te ontwaken!

Adam Baker is adviseur in de biologische landbouw, gescheiden, eenzaam en vervreemd van zijn familie… in één woord ellendig. Wanneer hij over een verlaten strand loopt, ontmoet hij ‘Selph’, een vroegrijpe, pientere, slordig geklede tiener met overgewicht, die uit het niets verschijnt en beweert zijn lang gezochte spirituele leraar te zijn. Om de aandacht van Adam te trekken, brengt Selph een dode zeevogel weer tot leven. Zo begint dit grappige, inzichtrijke, dramatische en vlot lopende avontuur over de betekenis van het leven.

Met behulp van Selphs humor, capriolen en niet al te zachtzinnige begeleiding ontwikkelt Adam zich van een verbitterde egoïst tot iemand die het leven, de dood en de spirituele basis van het universum begrijpt. Tegen de achtergrond van een gepassioneerde romance, verwondingen, pijn en de wrede schoonheid van Australië, kan dit magische verhaal je inzicht geven, vermaken en inspireren om het leven te waarderen en vieren, ongeacht de omstandigheden die je door het ‘lot’ voor de kiezen krijgt.
19,50€
Toevoegen
From Illusion to Enlightment / Tijdelijk uitverkocht
Michael Roads Boeken
I am completely unrepentant about my enthusiasm and passion for my own brilliant book! This is the book that I wish I could have read when I was on my spiritual path of pain and suffering. Oh yes… I’ve been there! I have made the journey from the confusion and suffering of illusions to the peace and clarity of enlightenment; it is an absolute requirement to write a book like this.

I am aware of how misleading words can be; take the spiritual path, as an example. There is no path, yet this no-path has to be walked to learn that it does not exist. The gulf of separation is another example; there is no gulf of separation yet we have to cross the gulf to learn that it is the intellect and the mind that created it. We let that go and… bingo, no gulf of separation.

If you live what you learn from this book, it will take you through the various landmines that litter the landscape of the unsuspecting spiritual adventurer. I have walked the same, or similar territory that you are walking. Now I walk freely and easily and joyfully. With this book as your guide, you can also.
16,99€
Toevoegen
Reiziger in het Multiversum
Michael Roads Boeken
Reiziger in het Multiversum / Stepping between Realities NL-talig
Ik sta vaak versteld van de eindeloze diversiteit en overvloed van het leven, die zo ver buiten ons menselijke referentiekader ligt. We leven in onze persoonlijke realiteit als een goudvis in een glazen kom. Voorbij deze persoonlijke fysieke realiteit is er de immensheid van de grootsere metafysische realiteit.

Gedurende mijn leven heb ik geleerd dat het mogelijk is om in mijn metafysische lichtlichaam de grootsere realiteit binnen te gaan. Ik beweeg me... tussen de realiteiten.
In dit boek bezoek ik de Melkweg waarin we fysiek leven – een sterrenstelsel waarmee we slechts een beperkte relatie hebben. We zijn hier niet alleen! Ik ga metafysisch een zwart gat binnen voor een ervaring die mijn meest fantastische inbeeldingsvermogen overtreft. Ik ontmoet een galactisch wezen dat een sterrenstelsel op zichzelf is, en ik bezoek enkele van de vele verbazingwekkende astrale werelden. In feite is dit boek gevuld met unieke inzichten die ik verkreeg uit mijn metafysische reizen naar sferen en realiteiten die ons voorstellingsvermogen te boven gaan.

Mijn verbluffende, bewustzijnsverruimende reis tot binnen in de dynamische, levende energie die we onze zon noemen, geeft slechts een van de voorbeelden van het wonderbaarlijke universum waarin we leven. De kosmos is geen dode materie en eindeloze ruimte, maar gevuld met bewustzijn, zingeving, richting, kortom… leven!

Laat Michaels metafysische reizen je bewustzijn verruimen en je leven voorgoed veranderen. Helder, eenvoudig en doorspekt met humor inspireert hij je om elk moment opnieuw bewust voor Liefde te kiezen...
19,95€
Toevoegen
Door de Ogen van Liefde 2 - Reizen door andere Realiteiten
Michael Roads Boeken
Dit boek gaat over mijn metafysische reizen naar dimensies en realiteiten die
me al heel lang intrigeerden. Er hangt zo'n enorm Mysterie om draken en
eenhoorns, dat ik een metafysisch onderzoek niet kon weerstaan. Dit ging
vaak gepaard met ontsteltenis en verrassingen. Verder wilde ik het Mysterie
van mijn eigen afkomst ontrafelen. Nog meer verrassingen, of, voor mij, een
grotere mate van zelfacceptatie. Ik heb het raadsel van graancirkels en
Lichtbollen aan een onderzoek onderworpen. Ik heb ervaren dat een afschuwelijke en
vernietigende gebeurtenis uit het verleden, nu een, voor deze planeet tot noch toe, ongekende
schoonheid en nieuwheid schept. Ik heb het emotionele spoor gevolgd van onze meest basale
manieren van expressie, en het verheffende spoor van onvoorwaardelijke Liefde. Dit . . . en
nog veel, en veel meer!
24,00€
Toevoegen
Een met de Natuur / Door Michael persoonlijk gesigneerd
Michael Roads Boeken
Michael Roads neemt de lezer in dit boek mee op een spiritueel avontuur van
ontmoeting en eenwording met dieren, planten en mineralen. In contact
komend met situaties uit zijn verleden ervaart hij ze niet alleen opnieuw
vanuit zijn mens-gezichtspunt maar ook door zijn bewustzijn te laten
samenvloeien met o.a. de plant die bespoten wordt, honden, een storm en de
levenscirkel van dolfijnen. Om daarna in duizelend wekkende avonturen
terecht te komen van vorige incarnaties met bijbehorende levenslessen.
Los van tijd en ruimte wordt de werkelijkheid achter de vorm van de dingen beleefd, een
werkelijkheid overigens die alleszins reëel is en niets heeft van een sprookje. Dit is geen boek
om te lezen, maar om te beleven.
18,00€
Toevoegen
Reis naar Eenheid
Michael Roads Boeken
Reis naar eenheid is chronologische gezien het besluit van de mystieke tocht van
auteur Michael Roads, waarvan hij de eerdere fasen heeft beschreven in
Gesprekken met de natuur, Een met de natuur en In een tijdloze sfeer. In Reis
naar eenheid openen zich eindelijk de deuren naar andere dimensies van de
realiteit. In de inleiding schrijft Roads: "Zolang de mens het schrift kent,
hebben mystici over deze mystieke deuren geschreven, maar altijd gehuld in
sluiers van geheimzinnigheid. Zelfs de vaak genoemde poort van bet paradijs
zinspeelt op het mysterie van een wonderbaarlijke verlokking die buiten het bereik ligt van
onze normale, dagelijkse gewaarwording. Als kind was ik me al van de deuren bewust. Het
was toen nog niet moeilijk erdoorheen te gaan.( ... ) Toen 'ik, even in de dertig, besloot op
zoek te gaan naar het Zelf, kreeg mijn relatie met de deuren een nieuwe dimensie. Ik werd me
weer van ze bewust toen ik de ervaringen doormaakte die ik in Gesprekken met de natuur heb
beschreven, maar ze bleven op afstand, afgeschermd door de spanningen van de dagelijkse
werkelijkheid. ( ... ) Onder leiding van de Geest van de natuur stelde ik me geleidelijk open
voor het ontastbare, het onzichtbare, terwijl ik steeds dichter in de buurt van de ongrijpbare
deuren kwam. (...) Na een proces dat vaak heel pijnlijk was en me op de proef stelde en
emotioneel uitwrong, maar me tegelijkertijd de grootst denkbare vreugde gaf - een proces dat
vele jaren duurde-, ervoer ik de verwezenlijking van het Zelf en van wie Ik Ben. De deuren
die zo lang gesloten waren geweest, gingen open."
18,00€
Toevoegen
Through The Eyes of Love Engels Book Two
Michael Roads Boeken
22,50€
Toevoegen
Door de Ogen van Liefde 1
Michael Roads Boeken
22,50€
Toevoegen
Through The Eyes of Love Engels Book One
Michael Roads Boeken
22,50€
Toevoegen
Conscious Gardening Engels
Michael Roads Boeken
22,50€
Toevoegen
Through The Eyes Of Love – One

Through the Eyes of Love is about seeing life in a very different and new way. I had to learn that looking through the eyes of Pan was the same as looking through the eyes of Love. And this was not an easy lesson!

Through The Eyes Of Love – Two

This book involves my metaphysical journeys into realms and realities that have for a long time intrigued me. The very idea of dragons and unicorns held such Mystery that I could not resist a metaphysical investigation.

Through The Eyes Of Love – Three

This is a breathtaking roller coaster of a book, taking the reader to places beyond imagining as my extraordinary metaphysical journeys continue ever deeper into Mystery.

Talking with Nature & Journey into Nature

This book combines Michael’s first two books about his metaphysical experiences and communications with nature under one cover.

Journey into Oneness & Into a Timeless Realm

Two of Michael Roads’ ever-popular books, Journey Into Oneness and Into a Timeless Realm, are perfectly combined here in one volume.

Into a Timeless Realm / Journey into Oneness

Journey Into Oneness and Into a Timeless Realm, as separate volumes.

Stepping Between Realities

I often gasp at the sheer diversity and abundance of life that is so far beyond the normal human framework of reference. Like a goldfish in its glass bowl, we live enclosed in our personal realities.

Conscious Gardening

This book is a remarkable guide for the aware gardener to enter the place where the gardener’s relationship with Nature transcends gardening.

The Magic Formula

The issues addressed in The Magic Formula are based on the personal situations and most-asked questions of participants who have attended Michael’s international Intensives and seminars.

A Glimpse Of Something Greater

This is the perfect book for friends and family who are just discovering their spiritual path, or who would like to know more about Michael in a very down-to-earth (literally!) way.

Getting There
A Novel

‘BEST VISIONARY FICTION OF THE YEAR’
Winner of the International New Age Trade Show, Denver, CO, USA, 1999


Bronze Global eBook Award 2013

More Than Money, True Prosperity

This book is neatly packaged into dozens of sub-chapters explaining Michael’s Principles of Truth, which read like a blueprint for life.

Sago, the Caterpillar Who Wanted To Fly

Let Sago’s transformation enthrall your children, and yourself too, for his story is one for everyone seeking to move forward in life at the right pace.

Terug naar de inhoud